BEZCELNÍ – Objednávky jsou osvobozeny od cla a budou doručeny přímo k vašim dveřím!
Topcoat

Zásady ochrany osobních údajů

Creative Media Agency je registrována v registru zpracování osobních údajů pod č. 9876.

K zpracování objednávek potřebujeme jména, fakturační a dodací adresy, fakturační data a platné telefonní číslo. Tyto informace používáme ke zpracování objednávky a abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

Pokud vás potřebujeme kontaktovat, obdržíte e-mail. Pokud selžeme e-mailem, pokusíme se vás kontaktovat telefonicky.

Přijetím podmínek souhlasíte s tím, že obdržíte potvrzení o přijetí objednávky a další informace o stavu objednávky.

Existují situace, kdy vás musíme požádat o další informace (například o bezpečnostní kontroly). Při jejich shromažďování se vás pokusíme informovat o tom, jak je hodláme používat.

Podle požadavků zákona č. 677/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 506/2004 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací je agentura Creative Media povinna bezpečně a pouze pro stanovené účely spravovat osobní údaje, které nám o sobě poskytujete, člen vaší rodiny nebo další člověk. Účelem shromažďování údajů je potvrzení objednávek.

Jste povinni poskytnout údaje, které jsou nezbytné pro zpracování objednávek. Vaše odmítnutí znemožňuje přijímat objednávky. Zaznamenané informace jsou určeny výhradně pro použití provozovatelem.

Podle zákona č. 677/2001, máte prospěch z práva na přístup, zásahu do údajů, práva nebýt předmětem individuálního rozhodnutí a práva obrátit se na soud. Zároveň máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a požadovat vymazání údajů. K uplatnění těchto práv můžete zaslat písemnou, datovanou a podepsanou žádost agentuře Creative Media Agency. Máte také právo obrátit se na soud.

Pokud jsou některé z vašich údajů nesprávné, dejte nám prosím co nejdříve vědět.

Účty (související informace) může upravit pouze vlastník e-mailové adresy (v případě neveřejných e-mailových adres, jako je uživatel@yahoo.com, uživatel@gmail.com atd.) A držitel e-mailu. majitel e-mailu nebo domény v případě soukromých e-mailových adres (domény registrované fyzickými nebo právnickými osobami).

Těm, kteří nakupují pro právnické osoby, doporučujeme použít soukromé adresy (například office@numefirma.ro).